Понеділок, 22.07.2019, 20:20
Вітаю Вас Гість | RSS

Карачієвецький НВК

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Річний звіт діяльності

РІЧНИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

Карачієвецький навчально – виховний комплекс є колективною власністю Віньковецької районної ради Хмельницької області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Віньковецької РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля НВК прийнята в експлуатацію 1992 року, земельна ділянка, на якій знаходиться школа має площу 2 га. У 2016-2017 навчальному році працювало 1 педагогів. Навчалось у НВК 26 учнів,15 вихованців.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Усі педагоги мають вищу педагогічну освіту, 3 учителі мають вищу кваліфікаційну категорію. Першу кваліфікаційну категорію мають 1 вчитель, другу кваліфікаційну категорію мають 3 учителя, спеціалістів – 3, 1 бакалавр.

Педколектив працював над проблемою «Використання інноваційних технологій для формування ключових компетентностей учнів.», та виховною проблемою:«Формування національно свідомої особистостіна засадах та ідеях українського козацтва».

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають першу та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань,наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. Учителі НВК йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів НВК.

НВК- це простір життя дитини , тут вона не готується до життя . а повноцінно живе , і тому вся діяльність навчального закладу вибудовується так , щоб сприяти становленню її як творця і проектувальника власного життя ,гармонізації та гуманізації відносин між учнями і педагогами . Завдання НВК-: здійснення тісної взаємодії між школою , батьками та місцевою громадою з метою впливу на розвиток особистості .

. У школі ведеться облік дітей за роками народження і відповідно це враховується при складанні мережі класів . Усі діти мікрорайону НВК охоплені навчанням .

 

Педагоги НВК глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу.

Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації.У зв'язку з цим виховна діяльність НВК протягом навчального року була спрямована згідно напрямків:

• Превентивне виховання.

• Морально–етичневиховання.

• Художньо–естетичневиховання.

• Громадянсько–патріотичне виховання.

• Трудове виховання.

• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

• Екологічне виховання.

Протягом навчального року педагогічний колектив зосередив свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об’єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, спільні дії сім’ї, громадськості, спрямованих на попередження правопорушень серед підлітків та учнівської молоді. Кожного навчального року правовиховна робота НВК є на особливому контролі у адміністрації та здійснюється за трьома напрямками:

- правоосвітницька робота з учнями;

- правова освіта батьків;

- профілактика правопорушень.

Працює Рада профілактики, на засіданнях якої розглядаються питання профілактики правопорушень

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у НВК, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації НВК.

Завдання НВК– підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у НВК здійснюється під час навчально–виховногопроцесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання шкільного подвір’я, класних кімнат, розширення знань про професії на уроках, а також під час навчальних екскурсій та позакласних заходів..

Виховання учня в навчальному закладі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Медичне обслуговування учнів та працівників НВК організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно весною і влітку до початку нового навчального року на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження.

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у НВК формується спеціальна медична група, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по НВК. Медичне обслуговування працівників організовано також на базі ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи.

Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету.

Гарячим харчуванням охоплено 100 % учнів 1 –9 класів, вихованців дитсадка.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу навчального закладу з з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації НВК..

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У НВК в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях НВК розміщено куточки з безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на оперативних нарадах. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір’я доглядається учнями, обслуговуючим персоналом, на квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються школярами, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Загалом територія школи має задовільний стан, який підтримується обслуговуючим персоналом.

Управління здійснюється згідно річного плану роботи НВК, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів – предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у закладі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально – виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально – виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток навчального закладу.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно–правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Використовуючи постійне підключення до мережі Інтернет, стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації НВК, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль – цеважлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально–виховногопроцесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

У НВК адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально–виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу.

Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення, щодо конкретних учителів та учнів.

Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

Шляхи впровадження допрофільного і профільного навчання обумовлені специфікою навчального закладу, а саме, малокомплектною школою. Допрофільне навчання здійснюється за рахунок курсів за вибором, факультативів та гурткової роботи.

  • шкільну програму «Обдарованість», створювалися умови для розвитку здібностей обдарованих дітей та заохочення їх до творчої самостійної роботи. Враховуючи виступ команд у районних олімпіадах з базових дисциплін, маємо низький результат . Це спонукає педколектив до покращення роботи з обдарованими дітьми на майбутній навчальний рік.

 

Дошкільний навчальний заклад Карачієвецького НВКу своєму складі має 1 різновікову групу. У якій здобувало дошкільну освіту 6 майбутніх першокласників.

У дошкільному закладі працює 3працівників: вихователь, помічник вихователя та інструктор по фізкультурі.

Вихователь Гаврюшенко Т.Т. має повну вищу освіту, пройшла курсову перепідготовку у грудні 2013 року

Керуючись основними положеннями Закону України «Про Освіту», Державною національною програмою «Освіта», Конвенцією «Про права дитини», а також згідно нового Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», виконуючи закон про виконання програми та накреслений річний план на 2016-2017 н.р. колектив дитячого садка протягом року намагався працювати творчо і плідно.

Упродовж навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Впровадження національно- патріотичного виховання в освітньо-виховну роботу закладу» та головних річних завдань:

  1. Значення патріотичного виховання.
  2. Розвиток інтересу до українських традицій та ремесел.
  3. Знайомство дітей із символами держави ( герб, прапор гімн).
  4. Розвиток почуття відповідальності та гордості за досягнення країни.
  5. Формування толерантності, почуття поваги до інших народів, їхніх традицій.

З метою підвищення теоретичного рівня вихователем були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні

ігри.

Чільне місце в минулому навчальному році приділялось національно-патріотичному вихованню. У цьому напрямку були проведені такі заходи: тематична розвага для старших дошкільнят «Ми, діти, твої, Україно!», тематична розвага «Калинове намисто» (старший дошкільний вік), інтегроване заняття «Козаки і козачата», інтегроване заняття «Народна іграшка», інтегроване заняття «Український поет – Тарас Григорович Шевченко», тематичне заняття «Ой писанка, ой крашанка» ( пізнавальний розвиток).

У системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та школи. Вихователем відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

  • Протягом навчального року були органзовані екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), по школі (вересень). Проводилися зустрічі вчителів з вихователем, дітьми та батьками .Вихователь відвідував уроки у 1-му класі, вчителі були присутні на заняттях та режимних моментах у груп старшого дошкльного віку. Організовувалися спільні свята та розваги.

Працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми села. Проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у селі. Результати обліку звірено з даними дитячої консультації, на підставі проведеної роботи складено списки дітей від 0 до 6 років, які проживають в селі.

Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

Найважливішим завданням нашого закладу є збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров′я дітей, підвищення їх працездатності.

Планування у дитячому садку відбувалося згідно програми “Українське

дошкілля».

Також належну увагу вихователь приділяє фізкультурно-оздоровчій роботі з вихованцями.

У дошкільному закладі функціонував гурток художньо-естетичного напрямку «Умілі рученята». Були організовані виставки дитячих робіт. Батьки із задоволенням і цікавістю, приводячи дитину у садочок розглядали роботи своїх діток.

Традиційними у ДНЗ стали сумісні роботи вихователів батьків і дітей за темами «Дерево мого роду», «Мамо, заглянь в моє серденько», «Ви гарні батьки – у вас талановиті діти», «Веселі старти». Спортивне свято «Веселі старти» проводилось за участю батьків, що дуже сподобалось і вихованцям і їхнім батькам.З метою підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей вихователь дошкільного закладу у 2015-2016н.р. приділяла велику увагу:

- формуванню тісного взаємозв′язку дошкільного закладу із сім′єю, вивчення особливостей спілкування у сімꞌї з метою здійснення диференційованого підходу кожного вихованця;
- проведенню тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів;

- забезпеченню реальної наступності та неперервності між дошкільною та початковою ланками.

Працівниками ДНЗ та за участі батьків був зроблений косметичний ремонт, пофарбовано ігровий майданчик. Покращилась і матеріально-технічна база закладу – заміна лінолеуму у двох кімнатах, придбання шестигранних столиків та стільчиків,стінки.

 

  

 

 

 

 

Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтів - uCoz